Lütfen Bekleyin...
 • Sİgarayı bırakırken bu
  yanlışları yapmayın
    İzle
 • Sİgarayı bırakırken bu
  yanlışları yapmayın
 • Depresyonun nedeni
  ilaçlar mı?
 • Parkinson hastalığı
  depresyon nedeni
 • Dİkkat, mevsİmsel depresyona
  gİrmİş olabİlİrsİnİz!
 • Depresyona sürükleyen 7 hastalık

Tedavİ Alanları

Depresyon

Duygudurum Bozuklukları

Bİpolar Bozukluk- Manik Depresİf Hastalık

Anksİyete-Kaygı Bozuklukları

Panİk Bozukluk

Sosyal Fobİ

Obsesİf Kompulsİf Bozukluk-Takıntı Bozukluğu

Şİzofrenİ

Kİşİİik Bozuklukları

Cİnsel İşlev Bozuklukları

Alkol ve Madde Bağımlılığı

Dİkkat Eksİklİğİ ve Hİperaktİvİte Bozukluğu

Davranış Bozuklukları

Dürtü Bozuklukları

Yeme Bozuklukları

İletİşİm

Randevu Tel
0212 296 55 81
GSM
0538 036 78 79
Adres
Valikonağı Cad No: 8 Bizim Apartman Kat:5 Daire:8 Nişantaşı İstanbul