Tag

Salgın psikolojisi

Blog

Salgın Sürecinde Çocuk Psikolojisi Nasıl Etkileniyor ?

Yetişkinlerin bile anlamakta zorlandığı salgın sürecinde çocuk psikolojisi ayrıntılı değerlendirme gerektiriyor. Mevcut tablonun tam olarak neden kaynaklandığı, nasıl ilerlediği ve tedavisinin nasıl olduğunun çocuğun algılayabileceği şekilde anlatılması gerekir. Güvenlik duygusunun hissettirilmesi en temel konudur.

Devamını gör
Basın, Blog

Salgın Kimler İçin Psikolojik Risk Oluşturuyor?

Salgın tüm toplumu ruhsal olarak etkisi altına alıyor ve psikolojik risk taşıyan bazı kişiler bu etkilerden daha fazla etkileniyor. İnsanların stres karşısında verdiği tepkiler değişkenlik gösterir. Kişilik yapısı, geçmiş yaşam deneyimleri, sosyal destek yapısı ve olanakları herkesin farklı tepkiler oluşturmasına neden olur. Olaya maruz kalma yatkınlığı, içinde bulunduğu toplumun hal ve tavırları bu sürecin şekillenmesinde etkindir.

Devamını gör
Basın, Blog

Coronavirüs ve Damgalanma !!

Coronavirüs hastalığı damgalanma riski oluşturuyor. Salgın yapacağı fiziksel tahribata ek olarak, psikolojik açıdan da sorunlar yaratabilir.Bu sorunlarla mücadele edebilmek için hastalığı iyi bilmeli ve hastalığa yakalananlara karşı ayrımcılık içeren davranışlardan kaçınmalıyız.

Devamını gör