Salgın tüm toplumu ruhsal olarak etkisi altına alıyor ve psikolojik risk taşıyan bazı kişiler bu etkilerden daha fazla etkileniyor. İnsanların stres karşısında verdiği tepkiler değişkenlik gösterir. Kişilik yapısı, geçmiş yaşam deneyimleri, sosyal destek yapısı ve olanakları herkesin farklı tepkiler oluşturmasına neden olur. Olaya maruz kalma yatkınlığı, içinde bulunduğu toplumun hal ve tavırları bu sürecin şekillenmesinde etkindir.

Başta sağlık çalışanları olmak üzere, yaşlılar, çocuklar, engelliler , yoksullar ve azınlık guruplar ruhsal etkilenme açısından riskli guruplardır.

Salgının ruhsal etkileri için tıklayınız