Kategori

Makaleler

Makaleler

Şizofreni

Şizofreni, psikiyatrik hastalıklar içinde tanımlanması 17. yüzyıldan itibaren başlayan bir rahatsızlıktır. 18. yüzyıldan itibaren çeşitli tedaviler uygulanagelmiş olup halen de yeni tedaviler araştırılmaktadır.

Devamını gör
Makaleler

Anksiyete Kaygı Bozuklukları

Anksiyete temel olarak kaygı,endişe anlamına gelmekle birlikte sıkıntı, huzursuzluk, daralma gibi kişide oluşabilecek olumsuz duyguları tanımlar. Pek çok psikiyatrik rahatsızlığa eşlik etmekle birlikte sağlıklılı insanlarda da belli bir oranda olması gerekmektedir.

Devamını gör
Makaleler

Sosyal Fobi

Sosyal ortamlarda, toplum içinde kişinin ön plana çıktığı, dikkati üzerine çektiği konuşma-sunum yapma ya da herhangi bir eylemde bulunma durumlarında oluşan sıkıntılı ruh halini tanımlar. Huzursuzluk, kaygı, bunaltı gibi psikolojik semptomlara ek olarak, terleme, ateş basması, ellerde titreme, yüz kızarması, kalp çarpıntısı, ağız kuruluğu, gibi fiziksel semptomlarda eşlik eder.

Devamını gör
Makaleler

Kişilik Bozukluğu

Kişilik, bir insanın kendine özgü olan, onun yaşam biçimini oluşturan, bilinçli ya da bilinçdışı bütün düşünce ve davranış kalıplarını ortaya koyan psikolojik özellikleridir. Kalıtsal, yapısal ve çevresel etmenlerin etkileşimi sonucu oluşur.

Devamını gör
Makaleler

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Halk arasında takıntı bozukluğu adıyla bilinen Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), istemsiz şekilde zihne gelen, kişiyi huzursuz ve tedirgin eden, inatçı biçimde yineleyen düşüncelerden oluşan obsesyonlar ile, bu düşüncelerden kurtulmak, rahatlamak için yapılan hareketlerden oluşan kompulsiyonlardan meydana gelir.

Devamını gör
Makaleler

Depresyon

Depresyon, kişinin ruhsal halini derinden etkileyen, sosyal ve mesleki alanlarda büyük sıkıntılar oluşturan en yaygın psikiyatrik hastalıklardan biridir. Depresyondaki birey, depresif duygudurum dediğimiz çökkün, mutsuz, ağlamaklı veya kederli duygudurum halindedir.

Devamını gör
Makaleler

Bipolar Bozukluk / Manik Depresif Bozukluk

Bipolar bozukluk ya da halk arasında kullanılan adıyla manik depresif bozukluk; tekrarlayan depresif, manik ya da her ikisini de kapsayan karma dönemlerle seyreden psikiyatrik rahatsızlıktır. Kişi belli dönemlerde manik belli dönemlerde depresif ruh halindedir.

Devamını gör
Makaleler

Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsellik, insanlığın var oluşundan beri hem hayatın devamı için hem de ruh sağlığı için önemli yer edinmektedir. İlişkilerin iyi bir şekilde devamında, sağlıklı cinsel hayat önemli derecede yer almakla birlikte ahlaki unsurlar neticesinde genellikle konuşulmaktan imtina edilir.

Devamını gör