Sporcularda şiddet davranışlarının nedenleri; genetik ve biyolojik unsurlar, insan doğasından kaynaklı agresif-saldırgan dürtüler, kimlik ve kişilik inşasını oluşturan ailevi ve toplumsal etkenler şeklinde özetlenebilir.

Bunlara ek olarak, öfkeye neden olabilecek sportif adalet anlayışının sarsılması ve kişisel çıkarları uğruna sporcu ve taraftarları olumsuz yönlendirebilecek, ötekini yok etme üzerine kurulu, nefret söyleminden beslenen yönetici ve medya davranışlarını unutmamak gerekir.

Tüm bu etkenler bize şiddet yaptırım ve sorumluluklarının bireysele indirgenemeyeceğini, sadece taraftar ya da sporcunun sırtına yüklenemeyeceğini, biyolojik ve sosyal boyutlarıyla toplumsal olarak şiddeti ele almamız gerektiğini göstermektedir.