Psikiyatrik hastalıklar biyolojik-genetik, çevresel, kültürel, ekonomik ve sosyolojik pek çok sebebe dayanır. Bu sebepler içerisinde yer alan biyolojik-genetik sebepler özellikle beyin yapısında ve işleyişindeki bozulmalara neden olmaktadır.

Haber detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

TMS

Psikiyatrik hastalıklar biyolojik-genetik, çevresel, kültürel, ekonomik ve sosyolojik pek çok sebebe dayanır. Bu sebepler içerisinde yer alan biyolojik-genetik sebepler özellikle beyin yapısında ve işleyişindeki bozulmalara neden olmaktadır.

Psikofarmakolojik ilaçlar nörokimyasal düzenlemeler yaparak bu alanda etki göstermeye çalışır. Son yıllarda bu düzenlemeyi yapma iddiasında yeni tedaviler denenmeye başlamıştır. TMS bu yeni tedavilerin başını çekmektedir.

Transkraniyal Manyetik Uyarım-Stimulasyon (TMU/TMS) manyetik alan aracılığıyla beyin aktivitesinde değişimler oluşturur. Bu değişimler nörolojik ve psikiyatrik hastalıklara neden olan bazı beyin aktivasyonlarını düzenler. Beyindeki nöronların uyarılması ve modüle edilmesi mevcut durumun biyolojik unsurlarını düzenleyebilir. Bazı hastalıklarda tek başına, bazılarında hastalığı meydana getiren çevresel ve kişisel diğer unsurları da göz önüne alarak psikoterapi desteğiyle uygulanabilir.

TMS psikiyatrik tedavide ilk seçenek değildir. Amerika’da tedaviye dirençli hastalarda kullanım onayı olan alternatif tedavi seçeneklerinden biridir. Ülkemizde de kişinin doğru bilgilendirilmesi ve özel onay alınmasından sonra yapılmaktadır. Özellikle depresyon hastalarında standart tedaviler uygulanmasına rağmen yanıt alınamayanlarda alternatif oluşturmaktadır. Obsesif Kompulsif Bozukluktan, sigara bağımlılığına kadar pek çok alanda test edilmektedir, fakat bilimsel olarak etkili olup olmadığını söylemek için zamana ihtiyaç vardır. Böyle bir seçeneğin etkili olduğu gösterilebilirse özellikle ilaç kullanımının kısıtlandığı hamilelik, emzirme veya diğer tıbbi hastalıklarının olduğu durumlarda tedavi şansını arttıracaktır.

TMS yöntemi ile hafıza silmek ise mümkün değildir. Medyada dönem dönem ortaya çıkan bu haberler, olsa olsa spekülatif habercilik veya ucuz pazarlama tekniğidir. Psikiyatrik tedavide amaçlanan şey zaten geçmişin ve yaşanılanların unutulması değildir. Olaylara dair daha sağlıklı bakış açıları geliştirebilmek, mevcut durumla baş etme mekanizmalarını işletebilmek hedeflenir. Hem bireysel hem toplumsal anıları ve geçmişi yok edilen birinin iyileşmekten çok zarar görebileceğini de unutmamak gerekir.

Yrd.Doç.Dr. Emre Tan
Psikiyatrist